top of page
Hakk%C4%B1mda%20Fotog%CC%86raf%C4%B1_edi

Uzman Psikolog Zeynep Esmez Dedemen


Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümünü ÖSYM bursu ile okudum, eğitimim sırasında Özel Eyüboğlu Kolejinde okul öncesi rehberlik stajımı ardından da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp fakültesi, Adli Tıp Enstitüsü’nde, Gökhan Oral hocamın yanında stajımı tamamladıktan sonra 2004 yılında mezun oldum, psikoloji ne kadar bireysel olana / bireye ait gibi görünsede, bireyi de toplumun ve kültürün içinden bağımsız düşünmenin olanaksız olduğunu fark ettiğimde sosyal bilimler ile ilgili bir alanda yüksek lisans yapmak istediğime karar verdim ve Yeditepe Üniversitesi Sosyal Antropoloji bölümünde yüksek lisans eğitimine başladım. Ağırlıklı olarak sağlık antropolojisi çalıştığım bölümümden “Duygusal Özgürleşme Tekniği’ni (Emotional Freedom Techniques-EFT) Öğrenen Uygulayıcıların Tekniği Algılayışları” adlı bitirme tezi ile mezun oldum (2009). Yüksek lisans eğitimim sırasında, okul öncesi alanında çocuklarla çalışmaya başladım, 2011 yılında, bir yıl boyunca Hollanda Yüksek Öğretim Enstitüsü’nün(NIHA), “Erken Çocukluk Gelişimi Diploma Programı’na katıldım, Türkiye ve Hollanda’dan Erken çocukluk çağı alanında çalışan uzmanlar tarafından eğitim aldım. Bu diploma programının sonunda yapılan Hollanda gezisi ile oradaki çocuklara ait, okullar, müzeler, kütüphaneler gibi çocuk odaklı kurum ve kuruluşları gezdim. Bitirme projesi olarak sunduğum “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Toplumsal Cinsiyet Algısı” araştırmam  “New Horizons- A Fresh Look at Early Childhood Education in Turkey”, NIHA Vakfı Makaleler kitabında yer aldı. Hemen ardından, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nda, çocuk adalet sistemine giren, tutuksuz yargılanan, tahliye sonrası ve/veya suça sürüklenme riski altında yaşayan 12-18 yaş arasındaki çocuklara sunulan gençlik merkezi programının koordinatörlüğünü ve vakfın her yıl İstanbul’da Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda üniversite öğrencisi gönüllüler ile birlikte gerçekleştirdiği projenin koordinatörlüğünü yürüttüm. 

Hakkımda : Hakkımda

Mesleki Eğitimlerim

 • 2022 Eylül-Aralık: İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği, Formasyon Birinci Modül Eğitimi. 

 • 2022 Nisan-Haziran: Aile Danışmanlığı Eğitimi. İstanbul Kent Üniversitesi 

 • 2018-2019: Dr. Taner Güvenir-Grup süpervizyonu,

 • 2016-2019: Psikanalist/Uzman Psikolojik Danışman Nergis Güleç Psikanalitik yönelimli çocuk psikoterapisi bireysel süpervizyon süreci

 • 2020 Aralık- Filial Terapi Ebeveyn - Çocuk İlişkisi Uygulayıcı Eğitimi, Balat Psikoloji Eğitmen: Klinik Psikolog Elif Macit

 • 2020 Nisan: Üstün Yetenekli Çocuklar-Özel Eğitim Sertifika Programı Akadema, Anadolu Üniversitesi

 • 2019 Mart: PASS Bilişsel Müdahale Eğitimi Programı İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitmen:Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin

 • 2019 Ocak-Şubat: CAS-Cognitive Assessment System (Bilişsel Değerlendirme Sistemi)-İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin

 • 2017: Pedagojik Formasyon, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

 • 2014 Ekim - 2016 Kasım: Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi Eğitimi, (Çocuklar için Rorschach, CAT ve TAT Testleri) Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Eğitmen: Dr. Neslihan Zabcı

 • 2014 Haziran - 2013 Eylül: Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi Eğitimi, (Bir insan çiz testi, aile çiz testi, ağaç çiz testi) Rorschach ve Projektif Testler Derneği, Eğitmen: Uzm.Psikolog Funda Akkapulu Aydın

 • 2013 Nisan: Çocuklara Yönelik  Psikolojik Testler Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği, Eğitmen: Doç. Dr. Deniz İlkiz Altınoğlu Dikmeer

Hakkımda : Mesleki Belgeler

Mesleki Deneyimler

2020 Eylül- Günümüze: Psikolog. Güzelbahçe Danışmanlık Merkezi

2017 Ağustos-2019 Eylül: İlkokul Rehber Öğretmeni

İzmir Özel Türk Koleji, Bornova Kampüsü, İzmir​

2017: 
Suriyeli Mülteci Genç Kadınlara Toplumsal Cinsiyet Atölyesi, Uygulayıcı 

Sığınmacılar ve Mülteciler
Dayanışma Derneği, Al-Farah Çocuk Ve Aile Destek Merkezi, İzmir

2014 Mart-2016 EylülOkul Psikoloğu (2-6 yaş)
Minik Yıldızlar Okul Öncesi Eğitim Kurumu, Mecidiyeköy, İstanbul

2013 Ocak-2016 Eylül: Uzman Psikolog

Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar ile psiko-eğitsel çalışma, İstanbul

2015 Eylül-2016 Eylül: Çocuk ve Ergen Psikoloğu
Pandora Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Bakırköy, İstanbul

2014 Mart-2015 Eylül: Çocuk ve Ergen Psikoloğu
Algı Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Bakırköy, İstanbul

2011 Eylül-2012 Haziran: Sorumlu Psikolog - Proje Koordinatörü

(Sosyal-gelişimsel açıdan riskli ve dezavantajlı ve / veya suça sürüklenerek yasalarla sorun yaşayan çocuk ve gençlerin -12/18 yaşları arasında- toplumsal yaşama aktif ve üretken bir biçimde katılmalarına destek olmak)
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, İstanbul

2010 Aralık-2011 Mayıs: Proje Koordinatörü

Medin Music Projesi Avrupa Kültür Başkenti Projesi, İstanbul.

• 2006 Eylül-2007 Haziran: Okul Öncesi Rehber Öğretmen
Bilfen Koleji - Kızıltoprak Anaokulu, İstanbul

2005 Haziran-2005 Ağustos: Öğrenci Asistanlığı
Sosyal Bilimler İçin Sağlık Forumu, Uluslararası Kongre (IFSSH), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

2004 Ekim-2005 Haziran: Psiko-Teknik testlerden Sorumlu Psikolog
SAN Psiko-teknik Değerlendirme Merkezi, İstanbul


Hakkımda : Mesleki Belgeler

Uygulamakta Yetkinliğine Sahip Olduğum Testler

 • Rorschach

 • CAT

 • TAT

 • CAS

 • Bir insan çiz testi

 • Aile çiz testi

 • Ağaç çiz testi

 • Frostig Görsel Algı Testi

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri-AGTE

 • Peabody Resim Kelime Testi

 • Goodenough Harris Adam Çizme Testi

 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

 • Cümle Tamamlama Testi (Beier)

 • Duygu ve Davranış Değerlendirme Ölçekleri


Hakkımda : Mesleki Belgeler
bottom of page